Day

September 30, 2015
Sebagai blogger kampung daerah berjumpa dengan penulis idola adalah kejadian langka. Ketika kesempatan itu datang, tak hanya berjumpa tapi juga menimba ilmu travel writing dari sang idola rasanya seperti mendapat durian runtuh. Apalagi berjumpa dengan seorang Agustinus Wibowo, yang buku-bukunya ditulis dengan amat personal. Bincang-bincang Travel Writing bersama Agustinus ini diadakan dalam acara Smesco Netizen...
Read More
%d bloggers like this: